Abraham en Sarah, waar komt de traditie vandaan?


Abraham en Sarah, waar komt de traditie vandaan?

We hebben ze allemaal wel eens gezien langs de kant van de weg, de welbekende Abraham en Sarah poppen bij mensen in de voortuin wanneer iemand weer de magische grens van 50 jaar is overschreden. We zien ze allemaal, sommigen zullen misschien zelfs toeteren – zoals vaak wordt verzocht – maar waar komt de traditie eigenlijk vandaan? Wie zijn eigenlijk Abraham en Sarah? Tijd voor een stukje geschiedenis, en op onderzoek uit te gaan waar deze leuke Nederlandse traditie bij het 50 jaar worden eigenlijk vandaan komt. 


Wie zijn Abraham en Sarah?

Om te weten waar de traditie vandaan komt en er achter te komen wie Sarah en Abraham zijn, moeten we terug de geschiedenis is. En hoe kan het ook anders, dan dat ook deze traditie uit de bijbel afkomstig is. Kortom, we stellen onszelf de vraag: Wie waren Abraham en Sarah?

Abraham (Abram)

De uitdrukking wanneer iemand 50 jaar wordt luidt: Hij heeft Abraham gezien. Hoewel het niet helemaal zeker is, wordt algemeen aangenomen dat dit gezegde afkomstig is van een bijbels figuur. In Johannes 8:57 wordt gezegd door Jezus, dat hij Abraham heeft gezien. De exacte tekst luidt: De Joden dan zeiden tot hem: ”Gij hebt nog geen 50 jaren en gij hebt Abraham gezien?

Maar, wie was deze Abraham dan? Abraham was een bijbels figuur uit de Tenach van de Joden (de Bijbel van de christenen). Volgens het boek woonde Abraham in het Chaldeeuwse ur. Deze Abram, zoals hij aanvankelijk heette, was getrouwd met een zekere Sarai. En u raadt het al, dit is later verbasterd tot Sarah. Omdat Sarai vermoedelijk onvruchtbaar was, wende Abram zich tot god die zei: ”Ga naar het land dat ik je wijzen zal.” Abram vertrok met zijn gezin en dienstknechten naar Haran, waar hij met zijn gezin en zo’n 1000 slaven een nomadenbestaan leidde. Omdat Sarah onvruchtbaar was, schonk zij hem een bijvrouw, genaamd Hagar. Deze Hagar schonk hen een zoon, genaamd Jishma’el. Een tweede bijvrouw was Ketura, die hen liefst 6 zonen schonk. Toen God weer voor Abram verscheen zei hij tot hem: ”Ik zal je veel nakomelingen geven, en je zult stamvader worden van vele volkeren. Daarom heet je niet langer Abram, maar Abraham. Jou vrouw heet niet langer Sarai, maar Sarah, en ik zal haar vruchtbaar maken.”

Volgens de Tenach en de bijbel, is Abraham maar liefst 175 jaar oud geworden, en begraven door zijn zonen. Volgens de overlevering in de huidige grot van de Aartsvader in Hebron. Opvallend is dat in zowel de Bijbel als ook de Tenach, hetzelfde verhaal wordt beschreven, en waar alleen qua spelling van elkaar wordt afgeweken. 

Abraham

Hemelse verschijning aan Abraham.

Originele cadeaus voor Abraham of sarah >>

Sarah (Sarai)

Ook Sarah is een persoon uit de Hebreeuwse Bijbel, tevens vrouw van Abraham. Zoals hierboven reeds beschreven, was de oorspronkelijke naam van Sarah, Sarai. Ze deelde als halfzus van Abraham dezelfde vader maar had wel een andere moeder. Sarah zou 10 jaar jonger zijn geweest dan haar man Abraham. God had tegen Abraham gezegd, dat Hij Sarah vruchtbaar zou maken, en dit leverde hun de zoon Isaak op. Dit ondanks haar beschreven leeftijd van 90 jaar. Sarai moest vanaf dat moment Sarah genoemd worden, wat Vorstin betekent. Dit omdat ze veel nageslacht zou krijgen, waaronder zelfs koningen.

Wat in de beschrijvingen over Sarah opvallend is, is dat zowel de Bijbel als de Koran gewag maken van het feit dat ze zou hebben gelachen toen ze een afgezant van God hoorde zeggen dat zij een zoon zou baren.

begrafenis van Sarah

Begrafenis van Sarah.

Weten waar Abraham de mosterd haalt..

Is een veel gehoord gezegde waarmee wordt aangeduid dat iemand heel goed weet waar hij het over heeft of wat hij doet. Dit gezegde wordt vaak toegepast op mensen die Abraham reeds hebben gezien en dus ouder dan 50 jaar zijn. Veel ervaring op zijn vakgebied hebben dus.

Pop in de tuin

Je ziet ze in de meest vreemde uitdossingen, de Sarah en Abraham poppen bij mensen in de tuin die de leeftijd van 50 bereiken. ‘s ochtends vroeg uit de veren, om in het geheim de poppen te plaatsen is onderdeel van deze leuke traditie. Het mooie is, dat jij nu van de hoed en de rand weet over deze traditie gebaseerd op twee Bijbelse figuren. Neem deze leuke feitjes vooral mee naar de 50 jaar verjaardag!

Sarah en Abraham pop

”Hele oude” poppen.

Persoonlijke cadeaus voor Abraham of Sarah >>